tirsdag 8. mars 2011

forstå hvor rik på herlighet hans arv er.

vi arver Gud. 
det er ikke bare noen smykker, en hytte ved strandkanten eller en sum penger det er snakk om. 
visst er det fint med både smykker, hytter og penger.
men
du kan miste smykket,
hytta kan brenne ned og
pengene kan miste sin verdi. 


mamma har arvet barndomshjemmet sitt. 
der står også et piano som jeg har arvet
et nydelig piano! 
søndag skulle en nabo innom å sjekke ståa i huset,
da hun åpnet døra fosset det ut vann.
hele huset stod i vann
vi vet enda ikke helt hva som er til å redde.
mulig det ikke blir noe nydelig piano på meg den dagen jeg har plass i et større hjem.
hva med arven da?


arven fra Gud er en arv som ikke kan bli borte.
det er en arv som ikke vil miste sin verdi.
en arv som er uforgjengelig
uforgjengelig betyr evigvarende. udødelig.


"..til en arv som er uforgjengelig,
uten flekker og uvisnelig,
som er oppbevart i himmelen for dere..
1. peters brev 1:4


så hvor retter jeg da mitt fokus?


"derfor mister vi ikke motet.
for selv om vårt ytre menneske går til grunne,
blir likevel det indre mennesket fornyet dag for dag.
for vår trengsel, 
som er lett og som bare varer en kort stund,
virker for oss en enda mer overstrømmende og evig fylde av herlighet,
i det vi ikke retter blikket på de synlige ting,
men på de usynlige.
for de synlige ting er forgjenelige.
men de usynlige ting er evige.
2. korinterbrev 4:16-18


jeg vil forstå hvor rik på herlighet hans arv er.


  

1 kommentar: