onsdag 9. november 2011

dagens tanke:

  
..å høre etter når visdommen roper. 

  (tanke etter å ha lest ordspråkene 8)

tirsdag 8. november 2011

og der bygde abra(ha)m et alter for Herren.

   


jeg har fått meg ny bibel
2011-oversettelsen. fantastisk!
i den anledning har jeg igjen bestemt meg for å gå for perm-til-perm-varianten,
og har derfor de siste ukene befunnet meg i 1.mosebok,
blant historiene om de første menneskene her på jorda. 


jeg har på nytt latt meg inspirere av abraham. 
abrahams tro og hans bestemmelse om å stole på Gud 
er ting som tidligere har utfordret og inspirert meg.
denne gangen har abrahams respons til Gud vært det som har fanget min interesse. 


flere ganger, hvor historien forteller at Gud har talt til abraham, er abrahams umiddelbare respons å bygge et alter


alteret var både et minnesmerke om noe Gud hadde vist for én,
og en plass man ofret til Gud som en gave og overgivelse. 


Gud hadde gjort noen ting tydelig for abraham.
jeg tror abraham bygde alteret for at det skulle være en påminnelse til seg selv i hverdagen om det løftet Gud hadde gitt han. 
alteret gjorde det vanskelig å glemme.
jeg tror også abraham ønsket å gi noe tilbake til Gud. i takknemlighet


et av stedene hvor han bygger et alter er der han hadde valgt å bosette seg. 
i hverdagen
en stadig påminnelse. og et sted å gi respons. 


hva minner meg om det Gud har sagt?
hvor gir jeg min respons?