onsdag 21. desember 2011

sangstrofen: himmel og jord møtes i natt.


"himmel og jord møtes i natt."
fra himmel og jord møtes i natt.


denne julesangen er ny for året. i alle fall for meg.
nordnorsk. kanskje derfor den ble ekstra fin?


"himmel og jord møtes i natt"
synes jeg er en fantastisk beskrivelse av det som skjedde i jula.
noe skapte et møtepunkt mellom oss og det så egentlig fjerne. 
himmelen er på mange måte noe fjernt. som vi bare skimter. men ikke "når opp til."
noe dro himmelen ned. i alle fall en smak. 
dette noe var noen


Gud ble menneske,
og tok bolig i blant oss.


den fjerne himmel som vi ikke når
kom nær så vi kunne ta del i


å møte Jesus er å møte noe av himmelen. 


sangstrofen fortsetter:
"himmel og jord møtes i natt.
stemmen av frihet 
- en dyrebar skatt."


jesus sier (matteus 13:44):
himmelriket er likt en skatt som var gjemt i en åker. 
en mann fant den
dekket den til igjen, 
og i sin glede gikk han bort og solgte alt han eide,
og kjøpte åkeren. 


å finne skatten. juleskatten.
lete der som himmel møter jord. 


  

2 kommentarer: